Cách này sẽ giúp bạn áp dụng các điều lệ thay đổi bổ sung cho công ty TNHH

  Nước ta là một nước pháp trị, tức là mọi việc làm trong xã hội đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật để tránh xuất hiện những sai phạm gây mất trật tự xã hội. Để thuận tiện, mỗi lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh  sẽ có những văn bản quy phạm pháp luật riêng để mọi người điều chỉnh.  Vì lẽ đó nên bất cứ doanh nghiệp hay công ty nào khi chuẩn bị thành lập đều tìm hiểu về vấn đề này, mà trong năm 2020 này, mẫu điều lệ đã có nhiều thay đổi, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.  Hiện nay, mẫu điều lệ công ty TNHH đã có những thay đổi, do đó, để hiểu hơn về nó, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Thay đổi về nội dung

Theo quy định cũ về việc quản lí các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại tỉnh, thành phố khác, công ty TNHH phải thành lập chi nhánh nếu muốn xây dựng các kho chứa hàng, văn phòng giao dịch tại nơi đó. Tuy nhiên điều này sẽ được gỡ bỏ kể từ 10/10/2018.

Từ nay trở đi, khi công ty TNHH muốn thông qua thay đổi vốn điều lệ thì bắt buộc các văn bản họp và quyết định của họ phải có ghi nhận những nội dung thay đổi này.

Thứ ba,  công ty TNHH chỉ được phép đưa ra yêu cầu với phòng đăng ký kinh doanh về việc ghi nhận thành viên góp vốn mới khi thành viên này đã góp vốn vào công ty và được cấp giấy xác nhận góp vốn.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ

Chủ tịch của công ty TNHH là người có thẩm quyền thông qua việc thay đổi điều lệ của cơ quan đó. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ phải tổ chức cuộc họp để ban hành của doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung.

Những người giữ vai trò lãnh đạo hay có liên quan về vấn đề pháp luật của công ty, chẳng hạn như chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu hay người đại diện theo pháp luật là những người phải đứng ra ký tên trong văn bản sửa đổi và bổ sung điều lệ theo quy định ở khoản 3 điều 25 Luật doanh nghiệp 2014.

Như vậy điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung cần phải có đủ các chữ ký của các đối tượng đã nêu thì mới có thể đảm bảo giá trị pháp lý.

  Trường hợp sử dụng mẫu điều lệ

Khi công ty cần trình các thành viên góp vốn kế hoạch thành lập công ty, kế hoạch thay đổi đăng ký doanh nghiệp hoặc kế hoạch sửa đổi, bổ sung điều lệ thị họ có thể sử dụng mẫu điều lệ.

Mẫu Điều lệ Công ty TNHH là văn bản  được thành lập dựa vào luật doanh nghiệp dành cho cơ sở mới thành lập, bao gồm các điều khoản cũng như cơ cấu tổ chức, hoạt động của họ.  Đây là câu hỏi khá phổ biến trong thời gian gần đây, nhất là khi nền kinh tế nước ta đang có những sự chuyển biến tích cực và lĩnh vực kinh doanh là cơ hội vàng để mọi người phát triển năng lực cũng như tiền bạc.  Nếu bạn cũng đang trong tình trạng tương tự thì đừng vội bỏ qua bài viết này, nó vô cùng hữu ích đấy.

>>> Xem thêm : mẫu điều lệ công ty tnhh mới nhất – Các thay đổi quan trọng trong điều lệ công ty TNHH mà bạn nên nắm

Leave a Reply