Đồng hồ cơ tự động và đồng hồ lên dây cót bằng tay có gì khác biệt?

Được xếp chung vào bộ máy đồng hồ cơ, nhưng lại có sự khác nhau rõ rệt giữa đồng hồ cơ tự động và đồng hồ lên dây cót bằng tay trong phương thức hoạt động và thị phần khách hàng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu sự khác biệt của 2 loại đồng hồ cơ trên.  …