Đồng Hồ Cơ Là Gì? Nguyên Lý Hoạt Động Của Đồng Hồ Cơ

Khái Niệm Về Đồng Hồ Cơ Đồng hồ tự động hoặc tự lên dây là một chiếc đồng hồ cơ. Trong đó dây chính được tự động sẽ quấn do chuyển động tự nhiên của cánh tay người đeo,  cung cấp năng lượng để chạy đồng hồ và hoạt động. Để một chiếc đồng hồ cơ có thể hoạt động tốt, bạn phải tạo một …