Tìm hiểu sơ sơ về đồng hồ cơ

Toàn cầu đồng hồ căn bản chia thành 2 dòng: Đồng hồ cơ và đồng hồ Quartz (đồng hồ pin). các bộ máy cải tiến khác cơ bản vẫn dựa trên nền tảng của hai mẫu máy này. Trước khi người ta phát minh ra pin thì chỉ tồn tại độc nhất đồng hồ cơ …

Đồng hồ cơ tự động và đồng hồ lên dây cót bằng tay có gì khác biệt?

Được xếp chung vào bộ máy đồng hồ cơ, nhưng lại có sự khác nhau rõ rệt giữa đồng hồ cơ tự động và đồng hồ lên dây cót bằng tay trong phương thức hoạt động và thị phần khách hàng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu sự khác biệt của 2 loại đồng hồ cơ trên.  …